Eksploatacja

 • Kierowca
 • Obszar pracy
  • Trasy przejazdu
  • Strefy niebezpieczne
  • Eksploatacja w zamkniętych pomieszczeniach
  • Jazda w ruchu publicznym
 • Obsługa ładunków
 • Podnoszenie i dostawianie ładunków
 • Jazda
  • Widoczność
  • Z ładunkiem
  • bez ładunku
  • Pochyłość
  • Załadunek i rozładunek pojazdów
  • Z uniesionym chwytakiem ładunku
  • Pochylanie podnośnika
 • Postępowanie podczas eksploatacji
  • Przepisy ruchu drogowego
  • Podczas jazdy
  • W odniesieniu do osób
 • Stwierdzenie braków
 • Kontrola przed rozpoczęciem pracy
 • Oświetlenie
 • Odstawianie podnośnego wózka widłowego
 • Transport podnośnych wózków widłowych w urządzeniach dźwigowych
 • Oprzyrządowanie doczepiane
 • Przepisy dodatkowe w razie nadzwyczajnej eksploatacji
  • Manewrowanie pojazdami szynowymi
  • Podnośne wózki widłowe do eksploatacji z pomostami roboczymi
  • Podnośne wózki widłowe do przewozu osób
  • Podnośne wózki widłowe do transportu mas ogniopłynnych
  • Podnośne wózki widłowe do transportu kontenerów
  • Podnośne wózki widłowe do eksploatacji z przyczepami
 • Parkowanie podnośnego wózka
 • Ładowanie akumulatorów podnośnych wózków widłowych elektrycznych
 • Tankowanie podnośnych wózków widłowych z silnikiem spalinowym
 • Naprawy