Obsługa wózków przeciwwybuchowych

W zakresie obsługi serwisowej wózków przeciwwybuchowych wykonujemy:

  • badanie rezystancji okablowania i urządzeń
  • badanie skuteczności odprowadzania ładunków elektrycznych
  • sprawdzanie szczelności zabezpieczeń przeciwwybuchowych