Przygotowanie wózka widłowego do odbioru UDT

  • Ocena stanu technicznego wózka widłowego
    • ocena stanu układu (mechanizmu) podnoszenia
    • ocena stanu układu skrętu
    • ocena stanu układu napędowego
  • Wykonanie niezbędnych napraw