Strefy zagrożone wybuchem

  • Strefa 0 - Obszar, na którym stale lub często występuje atmosfera wybuchowa, jako mieszanka złożona z powietrza i palnych gazów, oparów i mgły
  • Strefa 1 - Obszar, na którym okresowo występuje atmosfera wybuchowa, jako mieszanka złożona z powietrza i palnych gazów, oparów i mgły
  • Strefa 2 - Obszar, na którym przy zwyczajnej działalności normalnie nie występuje lub krótkotrwale występuje atmosfera wybuchowa, jako mieszanka złożona z powietrza i palnych gazów, oparów i mgły
  • Strefa 20 - Obszar, na którym atmosfera wybuchowa występuje stale lub utrzymuje się przez dłuższy czas lub jest często obecna w formie palnej chmury pyłowej
  • Strefa 21 - Obszar, na którym przy zwyczajnej działalności okresowo może się tworzyć wybuchowa atmosfera w formie palnej chmurki pyłowej
  • Strefa 22 - Obszar, na którym przy zwyczajnej działalności nie występuje lub bardzo rzadko występuje wybuchowa atmosfera w formie palnej chmurki pyłowej