Rodzaje wózków widłowych

Wózki widłowe podlegające dozorowi technicznemu. Są to wózki widłowe z mechanicznym napędem podnoszenia.

Napęd mechaniczny - wszelkie rodzaje napędu (spalinowy, elektryczny, hydrauliczny) nie wymagające bezpośredniego działania siły mięśni podczas wykonywania czynności podnoszenia ładunku.

wózek widłowy podnoszący: wózek jezdniowy, który przystosowany jest do załadowywania, podnoszenia i transportowania ładunków.

wózek widłowy podnośnikowy: wózek z przymocowaną platformą, widłami lub innymi urządzeniami do manipulowania ładunkami przystosowany do podnoszenia ładunku paletyzowanego lub nie, na wysokość umożliwiającą składowania i pobierania ładunku, a także układania w gniazdach i podejmowanie z gniazd.

wózek widłowy podnośnikowy czołowy: wózek podnośnikowy, z przymocowanymi widłami (które można zastąpić innym urządzeniem), na którym umieszcza się ładunek spaletyzowany lub nie, w pozycji podpartej na przednich kołach i równoważony masą wózka.

wózek widłowy podnośnikowy z masztem wewnętrznym nie obejmujący ładunku (z masztem lub karetką wysuwaną): wózek podnośnikowy nie obejmujący ładunku z masztem wewnętrznym, który może przemieszczać ładunek, przez ruch masztu lub karetki z widłami.

wózek widłowy podnośnikowy z masztem wewnętrznym obejmujący ładunek (z masztem stałym): wózek podnośnikowy obejmujący ładunek ze stałym masztem wewnętrznym z widłami, które umieszczone są pomiędzy łapami ramy jezdnej, a środek ciężkości ładunku znajduje się zawsze w obrębie wieloboku stabilności.

wózek widłowy podnośnikowy widłowy z masztem wewnętrznym: wózek podnośnikowy, w którym zęby wideł znajdują się ponad łapami ramy jezdnej.

wózek podnośnikowy platformowy z masztem wewnętrznym: wózek podnośnikowy spiętrzający z platformą ładunkową znajdującą się ponad łapami ramy jezdnej.

wózek podnośnikowy z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem: wózek podnośnikowy z platformą operatora, która może być podnoszona z ładunkiem w celu jego spiętrzania.

wózek widłowy podnośnikowy boczny (tylko z jednego boku): wózek podnośnikowy z masztem lub karetką z widłami, które mogą zostać wysuwane lub wciągane pomiędzy osiami i prostopadle do wzdłużnej osi wózka, co umożliwia odbieranie i podnoszenie ładunku w pozycji równoważnej w stosunku do jednego boku wózka oraz jego spiętrzanie i rozpiętrzanie obok wózka.

wózek widłowy podnośnikowy czołowy terenowy: wózki kołowe zrównoważone przeznaczone przede wszystkim do działania w nie wyrównanym terenie naturalnym i zniekształconym terenie np. budowy.

wózek widłowy podnośnikowy czołowy boczny (obustronny): wózek podnośnikowy dostosowany do spiętrzania i odbierania ładunków z obu stron kierunku jazdy.

wózek widłowy podnośnikowy czołowo-boczny: wózek podnośnikowy, dostosowany do spiętrzania i odbierania ładunków z przodu i z obu stron kierunku jazdy.

wózek widłowy podnośnikowy bramowy: wózek podnośnikowy, w którym rama i element podnoszący obejmują ładunek w celu jego podniesienia, przemieszczenia i spiętrzenia.

wózek widłowy kompletacyjny: wózek podnośnikowy z przymocowaną platformą operatora, która może być unoszona wraz z platformą lub widłami, umożliwiając operatorowi załadowania i rozładowania towarów z regału na podstawę ładunkową.