Pomiary elektryczne i dozór

Spełniamy wymagania klasyfikacyjne SEP do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacja w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowym oraz montażu.

Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczenia urządzeń.

Spełniamy wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac na na stanowisku dozoru do 1 kV

 

 

Zobacz również: narzędzia diagnostyczne