Regały paletowe tradycyjne

Optymalne rozwiązanie dla magazynów, w których składuje się towary na paletach, przy dużej różnorodności jednostek magazynowych. Umożliwia bezproblemowy dostęp do towarów, ułatwia weryfikację stanu magazynu, może być dopasowany do każdej przestrzeni oraz masy i wymiarów składowanych towarów.

ZALETY:

 • Najbardziej wszechstronny system, który zapewni bezpośredni dostęp do każdej palety
 • Pozwala zmaksymalizować dostępną powierzchnię składowania
 • Umożliwia całkowitą weryfikację stanu magazynu. Na każdą obszar składowania przypada jedna paleta
 • Pozwala na zastosowanie długich belek nośnych dla manualnego konfekcjonowania towarów
 • Opcja przystosowania systemu do przechowywania ładunków różnej masy
 • Tradycyjny system składowania paletowego jest optymalnym rozwiązaniem w przypadku magazynów gdzie niezbędne jest magazynowanie na paletach różnorodnych towarów
 • Duże zróżnicowanie profili i dodatków pozwala na optymalne rozmieszczenie każdego produktu na różnych wysokościach
 • Rozstawienie i wysokość regałów jest uzależniona od rodzaju wózków widłowych, składowanego produktu i wielkości magazynu
 • Bezpośredni dostęp do każdej składowanej palety
 • Możliwość wyboru danego produktu bez konieczności przenoszenia innych
 • łatwe zarządzanie całością produktu, ponieważ każda paleta jest umieszczona w stałym miejscu
 • Możliwość zaadaptowania do każdego rodzaju produktu, zarówno jeżeli chodzi o obciążenie jak i kubaturę

 

Poniżej przykład wykorzystania regałów paletowych tradycyjnych do składowania palet 2000 x 1650 mm z użyciem poprzeczek.

 

Firma Elektroprogram wyposażyła magazyn wysokiego składowania w regały paletowe pracujące w systemie double deep. Ciekawostka jest to, iż system działa nie jak w większości wypadków z wózkiem typu reach truck, ale z czołowym o napędzie gazowy amerykańskiej marki Clark. Uzyskano dużą pojemność magazynową przy jednoczesnej możliwości obsługi hali jak i załadunków naczep TIR na placu przy pomocy jednego wózka. 

Regały w systemie double deep czyli tzw. podwójnej głębokości składowania.