Technika magazynowa MIAG w wykonaniu przeciwwybuchowym

EGU - wózek elektryczny ręcznie prowadzony

EGV - wózek ręcznie prowadzony z masztem bez unoszenia inicjalnego

EGI - wózek elektryczny ręcznie prowadzony z masztem

EGP - wózek ręcznie prowadzony typu stacker

EGG - stacker elektryczny ręcznie prowadzony z masztem

EGM - wózek ręcznie prowadzony typu reach-truck z wysuwanym masztem

EGZ - wózek ręcznie prowadzony typu ciągnik

EGW - wózek elektryczny ręcznie prowadzony platformowy

EKU - wózek ręcznie prowadzony do komisjonowania

Cechy wózków

 • Wózek do transportu poziomego
 • Udźwig: 1,2t, 1,6t, 2,0t, 2,5t

Jakość:

 • Wózki przeciwwybuchowe elektryczne ręcznego prowadzenia mają zastosowanie do transportu niebezpiecznych ładunków składowanych na paletach bądź w pojemnikach. Każdy wózek techniki magazynowej wyprodukowany został w zgodzie z obowiązującymi wymogami dyrektywy europejskiej 94/9/EG (ATEX) czyli:
 • MIAG Fahrzeugbau GmbH jest certyfikowany wg DIN EN ISO9001-2000 (DQS-Certyfikat ważny do 29.05.2011) na podstawie którego mógł być wydany Certyfikat zapewnienia jakości (PTB certyfikat ważny do 13.06.2011)
 • przetestowany i certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną do badań urządzeń w wersji przeciwwybuchowej tj.: Instytut Fizyki i Techniki (PTB) w Braunschweig
 • dokumentacja każdego elementu budowy wraz z wynikami badań laboratoryjnych zarchiwizowana w jednostce notyfikacji instytucie PTB Braunschweig
 • certyfikat zgodności CE na CAŁY wózek a nie jego podzespoły
 • certyfikat CE wydany dla wózka, który spełnia dyrektywy Unii Europejskiej: dot. przeciwwybuchowości (94/9/EG), dot. dyrektywę maszynową (98/37/EG) oraz dot. dyrektywę elektromagnetyczna (89/336/EWG z póź. zmianami 92/31/EWG Und 93/68/EWG)
 • oferta handlowa „Wszystko z jednej ręki” tj.: usługi serwisu , naprawy, oryginalne części zamienne przeciwwybuchowe , obsługa przez fachowy personel
 • WÓZKIE Z GRUNTU WYBUDOWANE JAKO PRZECIWWYBUCHOWE, NIE PRZEZBRAJANE!

 

Technika:

 • Wysoki poziom reaktywności, poprzez zastosowanie:

               a) techniki prądu zmiennego 

               b) proporcjonalne elektryczne hamowanie silnika jazdy z odzyskiem energii w baterii 

               c) zastosowanie przetwornic o małych stratach 

 • Przetwornicę można podłączyć poprzez łącza CAN-BUS
 • Możliwa kalibracja różnych parametrów jak: prędkość jazdy, hamowania, wyhamowywania
 • Zapisanie do pamięci ostatnich pięciu kodów błędów, odczytywanie poprzez konsolę
 • Akumetr , umożliwia odczytanie stanu rozładowania baterii oraz stanu licznika motogodzin
 • wielostopniowa regulacja prędkości przy niskich prędkościach oznacza łagodne podjeżdżanie oraz wyhamowywanie
 • optymalne zachowanie się wózka na pochylniach ze względu na obniżenie obrotów
 • elektromechaniczne hamulce jako hamulce postojowe jak również hamulce przy funkcji jazdy. Przy aktywnym przycisku hamowania skraca znacznie dystans hamowania.
 • elektroniczne odcinanie podnoszenia przez komputer pokładowy CPU02 przy przekroczeniu rozładowania baterii przy stanie 20%. Zapobiega to niebezpieczeństwu pełnego rozładowania baterii.
 • Aktywny elektroniczny ogranicznik prądu przedłużający żywotność silnika i baterii
 • możliwość zastosowania baterii o różnych pojemnościach od 345 Ah do 375Ah
 • mała ilość oleju, tylko 1 litr znaczy się mniej kosztów przy konserwacji
 • kompaktowa, prosta w obsłudze hydraulika widły, wykonane z materiału nieiskrzącego stali VA kompaktowa budowa, znamienna przy obsłudze wind towarowych czy kontenerów

                a) dobra widoczność wideł 

                b) całkowita szerokość wózka tylko 775mm (<800mm) 

                c) niewielka wysokość wózka 

                d) zminimalizowana masa własna 

                e) duży prześwit pod wózkiem 

                f) mały promień skrętu – skrętny dyszel w dwie strony

 • niski poziom emisji hałasu
 • oszczędna jazda dzięki małej ścieralności bandaży koła napędowego