Kontroler Hawker WI-IQ

  Kontroler Hawker WI-IQ - Moduł Wi-IQ oprócz zalet rejestracji danych i sygnalizacji np. niskiego poziomu elektrolitu czy zbyt wysokiej temparaturze, przystosowany jest do bezprzewodowej komunikacji. Informacje o stanie akumulatora przesyłane są do komputera PC poprzez modem podłączony do portu USB. Analiza danych ułatwia diagnostykę oraz serwis baterii. Dzięki dostarczanemu oprogamowaniu można sporządzć analizy i raporty dla poszczególnych akumulatorów (grup), które to można wykorzystywać do optymalizacji pracy wózka.