Kontroler Hawker Easy i Easy Plus

Kontroler Hawker Easy i Easy Plus – jest to małe urządzenie montowane na powierzchni baterii mające za zadanie zapamiętanie historii pracy baterii takie jak ilość cykli, warunki pracy, sposób ładowania. Współpracują z prostownikami Hawker PowerTech i LifPlus, dzięki czemu zapobiegają przegrzaniu baterii. Zgromadzone dane pozwalają wykonać analizę stanu baterii.