Rozwiązania energetyczne

Kategoria I

 • gładkie, równe drogi bez większych wzniesień (do 3%)
 • normalne warunki środowiskowe
 • obciążenie do 50% (połowa obciążenia znamionowego do 8 godz. lub pełne obciążenie znamionowe do 4 godz.)

Kategoria II

 • drogi utwardzone, ale też dodatkowa eksploatacja pod gołym niebem na nierównej nawierzchni, wzniesienia do 6%
 • zwiększone obciążenia środowiskowe (zapylenie), zmiany temperatury
 • obciążenie 50 – 100%

Kategoria III

 • złe nawierzchnie, trudno przejezdne tereny
 • wzniesienia powyżej 6%
 • duże obciążenia środowiskowe (ciepło promieniowania)
 • obciążenie 100%
 • praca na zmiany