FT - zamknięte akumulatory blokowe – technologia płytek rurkowych.

Akumulatory typoszeregu FT* nadają się szczególnie do zastosowań na zewnątrz, np. w wózkach golfowych, maszynach do czyszczenia, ruchomych pomostach roboczych i elektrycznych wózkach podnośnikowych.

Zalety:

  • Niezawodność i trwałość
  • Dobre osiągi przy średnich i niskich prądach rozładowania
  • Zamknięte akumulatory z dodatnimi płytami pancernymi
  • 900 cykli wg IEC 60 254-1