FF - zamknięte akumulatory blokowe – technologia płytek kratkowych.

Akumulatory typoszeregu FF nadają się do zasilania ruchomych pomostów roboczych, maszyn czyszczących oraz do wielu zastosowań korzystających z technologii Motive Power dzięki dobrym własnościom przy dużych prądach.

Zalety:

  • dobre własności przy dużych prądach
  • zamknięte akumulatory z dodatnimi płytami kratkowymi
  • 300 cykli wg IEC 60 254-1