ATEX – Większa pojemność z zapewnieniem bezpieczeństwa w obszarach potencjalnie niebezpiecznych

Certyfikaty bezpieczeństwa

Produkowane przez GNB Industrial Power akumulatory trakcyjne do pracy w obszarach niebezpiecznych spełniaj określone w dyrektywie UE 1999/92 (ATEX 137) „Wytyczne dla użytkownika” i EU 94/9 (ATEX 95) „Wytyczne dla producenta”.

Akumulatory ATEX produkcji GNB Industrial Power mogą być stosowane w naj trudniejszych warunkach, ponieważ cechuje je najwyższy stopień zapezpieczenia. Nowo opracowane obudowy charakteryzuje skuteczna wentylacja, mocna konstrukcja i zwarta budowa. Dzięki temu możemy uzyskać maksymalną pojemność potrzebną dla wózków widłowych chronionych zgodnie z dyrektywą ATEX.

Zalety:

  • Akumulatory ATEX całkowicie spełniają wymagania dyrektywy ATEX 94/9 EC
  • Zwarta konstrukcja obudowy pozwala na zastosowanie akumulatora o tej samej pojemności, jak w zastosowaniach bez ochrony przeciwwybuchowej
  • Bezpieczne złącza skręcane specjalnymi śrubami umożliwiają łatwą konserwację i naprawę akumulatora
  • W ramach ograniczeń konstrukcyjnych narzuconych przez ATEX możliwe jest również tworzenie akumulatorów specjalnych
  • Akumulatory ATEX oferowane są w obudowie pojedynczej, podwójnej lub wielokrotnej
  • Specjalnie opracowana wentylacja powietrzna obudowy zabezpiecza akumulator przed niebezpieczną koncentracją wodoru na powierzchni ogniw
  • Obudowa z pokrywą spełnia wymagania klasy ochrony IP 23 i posiada odpowiednie szczeliny wentylacyjne