Wskaźnik poziomu elektrolitu

Wskaźnik poziomu elektrolitu – to małe urządzenie zamontowane na jednym (reprezentatywnym) ogniwie monitorujące poziom elektrolitu. Wskazuje właściwy moment konieczności uzupełnienia wody przez zmianę koloru świecenia (migania). Dioda ta jest wyraźna – widać ją z daleka. W ten sposób można zapobiec eksploatacji baterii przy zbyt niskim poziomie elektrolitu.

Kontroler Hawker WI-IQ

  Kontroler Hawker WI-IQ - Moduł Wi-IQ oprócz zalet rejestracji danych i sygnalizacji np. niskiego poziomu elektrolitu czy zbyt wysokiej temparaturze, przystosowany jest do bezprzewodowej komunikacji. Informacje o stanie akumulatora przesyłane są do komputera PC poprzez modem podłączony do portu USB. Analiza danych ułatwia diagnostykę oraz serwis baterii. Dzięki dostarczanemu oprogamowaniu można sporządzć analizy i raporty dla poszczególnych akumulatorów (grup), które to można wykorzystywać do optymalizacji pracy wózka.

Napowietrzanie EUW (mieszanie elektrolitu)

Napowietrzanie EUW (mieszanie elektrolitu) – jest to system cyrkulacji elektrolitu składający się z układu rurek, które przez króćce w narożnikach ogniw doprowadzają powietrze na spód ogniwa. Pompa membranowa w prostowniku tłoczy powietrze o niskim ciśnieniu powodując w ten sposób mieszanie elektrolitu. Dzięki temu proces ładowania jest bardziej optymalny: skraca czas ładowania (o około 1h), a także wydłuża żywotność baterii.

Kontroler Hawker Easy i Easy Plus

Kontroler Hawker Easy i Easy Plus – jest to małe urządzenie montowane na powierzchni baterii mające za zadanie zapamiętanie historii pracy baterii takie jak ilość cykli, warunki pracy, sposób ładowania. Współpracują z prostownikami Hawker PowerTech i LifPlus, dzięki czemu zapobiegają przegrzaniu baterii. Zgromadzone dane pozwalają wykonać analizę stanu baterii.

Hawker Aquamatic

Hawker Aquamatic – system uzupełniania wody pozwalający napełnić poszczególne ogniwa przez podłączenie zbiornika. Nie trzeba dzięki niemu dolewać wody do każdego ogniwa z osobna. Korki z pływakami i zaworami zapewniają optymalny poziom napełniania uniemożliwiający przelanie. Podłączenie odbywa się przez szybkozłącze , które z chwilką odłączenia zamyka przepływ z obydwu stron.