Osprzęt

Automatyczny system napełniania wodą

GNB Industrial Power zaleca, aby szybkie i bezpieczne uzupełnianie wody w akumulatorach odbywa o się za pomocą pojedynczych systemów w celu zapewnienia bezpieczeństwa i lepszej ekonomiczności GNB Industrial Power oferuje systemy w dwóch wariantach: systemy pływakowe i wtryskowe.

Zbiorniki do uzupełniania wody

 • przenośny lub do montażu naściennego
 • pistolet i osprzęt
 • demineralizator

System cyrkulacji elektrolitu (EUW)

Ogniwa zamknięte mogą posiadać system cyrkulacji elektrolitu (EUW). Ogniwa będą wówczas mieć elastyczną rurkę z trójnikiem. Rurka ta jest następnie instalowana obok bieguna.

Czujniki Poziomu Elektrolitu

Dla zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji akumulatorów Motive Power opracowano szereg czujników, aby kontrolować poziom elektrolitu. Wszystkie czujniki mają tą samą konstrukcję i oparte są na tej samej technologii.

Czujniki są dostosowane do następujących sposobów montażu:

 • Standardowy
 • LED dla zdalnej tablicy rozdzielczej
 • Wielowarstwowy
 • Akumulator w obudowie

 

Zespół zarządzania akumulatorem

Są to urządzenia elektroniczne, które są przyłączone do akumulatora w celu rejestracji i zapamiętywania ważnych parametrów pracy akumulatora. Podzespoły te można połączyć w sieć tak, aby uzyskać możność ekonomicznej regulacji całej stacji ładowania.

ATEX – Większa pojemność z zapewnieniem bezpieczeństwa w obszarach potencjalnie niebezpiecznych

Certyfikaty bezpieczeństwa

Produkowane przez GNB Industrial Power akumulatory trakcyjne do pracy w obszarach niebezpiecznych spełniaj określone w dyrektywie UE 1999/92 (ATEX 137) „Wytyczne dla użytkownika” i EU 94/9 (ATEX 95) „Wytyczne dla producenta”.

Akumulatory ATEX produkcji GNB Industrial Power mogą być stosowane w naj trudniejszych warunkach, ponieważ cechuje je najwyższy stopień zapezpieczenia. Nowo opracowane obudowy charakteryzuje skuteczna wentylacja, mocna konstrukcja i zwarta budowa. Dzięki temu możemy uzyskać maksymalną pojemność potrzebną dla wózków widłowych chronionych zgodnie z dyrektywą ATEX.

Zalety:

 • Akumulatory ATEX całkowicie spełniają wymagania dyrektywy ATEX 94/9 EC
 • Zwarta konstrukcja obudowy pozwala na zastosowanie akumulatora o tej samej pojemności, jak w zastosowaniach bez ochrony przeciwwybuchowej
 • Bezpieczne złącza skręcane specjalnymi śrubami umożliwiają łatwą konserwację i naprawę akumulatora
 • W ramach ograniczeń konstrukcyjnych narzuconych przez ATEX możliwe jest również tworzenie akumulatorów specjalnych
 • Akumulatory ATEX oferowane są w obudowie pojedynczej, podwójnej lub wielokrotnej
 • Specjalnie opracowana wentylacja powietrzna obudowy zabezpiecza akumulator przed niebezpieczną koncentracją wodoru na powierzchni ogniw
 • Obudowa z pokrywą spełnia wymagania klasy ochrony IP 23 i posiada odpowiednie szczeliny wentylacyjne

 

FT - zamknięte akumulatory blokowe – technologia płytek rurkowych.

Akumulatory typoszeregu FT* nadają się szczególnie do zastosowań na zewnątrz, np. w wózkach golfowych, maszynach do czyszczenia, ruchomych pomostach roboczych i elektrycznych wózkach podnośnikowych.

Zalety:

 • Niezawodność i trwałość
 • Dobre osiągi przy średnich i niskich prądach rozładowania
 • Zamknięte akumulatory z dodatnimi płytami pancernymi
 • 900 cykli wg IEC 60 254-1

GF-V (dryfit traction Block)

Akumulatory typoszeregu GF-V* szczególnie nadają się do zastosowań w przemyśle: bezobsługowe systemy transportowe, ruchome pomosty robocze, maszyny do czyszczenia, elektryczne wózki podnoszące oraz elektryczne pojazdy drogowe.

700 cykli wg IEC 60 254-1 z rozładowaniem do 75% (DOD)

 

 

FF - zamknięte akumulatory blokowe – technologia płytek kratkowych.

Akumulatory typoszeregu FF nadają się do zasilania ruchomych pomostów roboczych, maszyn czyszczących oraz do wielu zastosowań korzystających z technologii Motive Power dzięki dobrym własnościom przy dużych prądach.

Zalety:

 • dobre własności przy dużych prądach
 • zamknięte akumulatory z dodatnimi płytami kratkowymi
 • 300 cykli wg IEC 60 254-1