Transport szynowy za pomocą wózka widłowego CLARK

Wózki widłowe do obsługi bocznic

Specjalne podwozie do transportu szynowego za pomocą wózka widłowego po torach bocznicy kolejowej

Wózki widłowe z napędem gąsienicowym

CLARK CPS w wykonaniu specjalnym

Wózek widłowy CLARK CPS dostarczony przez firmę Elektroprogram w wykonaniu specjalnym, do obsługi magazynu profili pod Szczecinem. Projekt adaptacji i chwytaka do wózka opracowała Firma Elektroprogram.

 

 

 

Track Forklift

Wózki specjalistyczne do obsługi produkcji

Firma Elektroprogram w związku ze swoim rozwojem specjalizuje się w dostarczaniu wózków do obsługi produkcji. Zajmujemy się opracowaniem szczegółowego projektu z klientem co i w jaki sposób ma dane urządzenie wykonywać w procesie technologicznym. Często okazuje się, iż dostarczenie wózka z odpowiednim urządzeniem do załadunku lub wyładunku surowców, produktów, form lub tłoczników, niewielkim kosztem zmniejsza liczbę potrzebnych pracowników, skraca czas operacji, ułatwia ją lub zmniejsza straty. 

Przykładowe urządzenia: 

 

Transport, podejmowanie z posadzki, nakładanie na trzpień podający.
Składowanie piętrowe w magazynie z możliwością manipulacji rolami przez obrót.

Wózek czterokierunkowy.

   Wysyp lub nalewanie.
   Ciągniki elektryczne.
   Transport specjalistyczny zaprojektowany specjalnie do ładunku.
 

 Obsługa maszyn i stołów montażowych.